FOA Århus Seniorklub

Et godt tilbud til dig der har forladt arbejdsmarkedet

Bestyrelsen i FOA Århus Seniorklub

Formand
Kirsten Lind
Tlf.: 6016 0807
kirsten-lind@outlook.dk

Kasserer
Mogens Udengaard
Tlf.: 2275 6275
mogensu@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem, næstformand og sekretær Jørn Høj Schlaikjer
Tlf.: 2098 6077
Schlaikjer1@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Bodil Westergaard
Tlf.: 2622 8403
bowptrsn@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mogens Jensen
Tlf.: 2091 8003
mogens18@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Kirsten H Jensen
Tlf.: 2864 7890
kirstenhjensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sonja Petersen
Tlf.: 2851 3501
sosupet@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
Karin Mosgaard
Tlf.: 2662 3828
mosg@outlook.dk

Bestyrelsessuppleant
Hanne Stormfeldt
Tlf.: 3133 7485
hstormfeldt@yahoo.dk

Klubbens bilagskontrollanter:

Ruth Solvej Nielsen
Tove Holme Madsen

Klubbens bilagskontrollant-suppleanter:

Tinne Fisker
Anne Marie Ilsøe