Bestyrelsen i FOA Århus Seniorklub

Formand
Kirsten Lind
Tlf.: 6016 0807
kirsten-lind@outlook.dk

Kasserer
Mogens Udengaard
Tlf.: 2275 6275
mogensu@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem, næstformand og sekretær Jørn Høj Schlaikjer
Tlf.: 2098 6077
Schlaikjer1@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Annelise Pedersen
Tlf.: 3123 0113
morkylle@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mogens Jensen
Tlf.: 2091 8003
mogens18@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Kirsten H Jensen
Tlf.: 2864 7890
kirstenhjensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jytte Kjelder
Tlf.: 2826 7486
jkjelder@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
Lau Stærk
Tlf.: 2015 6683
laustark@mail.dk

Klubbens bilagskontrollanter:

Ruth Solvejg Nielsen
Tove Holme Madsen

Klubbens bilagskontrollant-suppleanter:

Else Lindskjold