FOA Århus Seniorklub

Et godt tilbud til dig der har forladt arbejdsmarkedet

Et godt tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet

FOA Århus Seniorklub er en sammenlægning af de forskellige klubber, som fandtes under FOA Århus.

Klubberne har i dag tilsammen ca. 700 medlemmer – fordelt med ca. 89 i Odder og ca. 600 i Århus.

Formålet med klubben er:

● At gøre en indsats for at samle efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister, som er medlem af FOA Århus.


● At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmer efter regler fastsat af FOA Århus.

● At styrke sammenholdet og virke for medlemmernes fælles interesser; politisk, socialt og kulturelt.

● At samle medlemmerne til foredrag og debatmøder om samfundsforhold, god underholdning og kammeratligt samvær.

Alle medlemmer af FOA, der er efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister i FOA Århus afdeling, kan være medlem af klubben.

Kontingentet er 120 kr. pr. år., som er indeholdt i dit FOA-kontingent.