Et godt tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet

FOA Århus Seniorklub er en sammenlægning af de forskellige klubber, som fandtes under FOA Århus.

Klubberne har i dag tilsammen ca. 700 medlemmer – fordelt med ca. 89 i Odder og ca. 600 i Århus.

Formålet med klubben er:

● At gøre en indsats for at samle efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister, som er medlem af FOA Århus.


● At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmer efter regler fastsat af FOA Århus.

● At styrke sammenholdet og virke for medlemmernes fælles interesser; politisk, socialt og kulturelt.

● At samle medlemmerne til foredrag og debatmøder om samfundsforhold, god underholdning og kammeratligt samvær.

Alle medlemmer af FOA, der er efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister i FOA Århus afdeling, kan være medlem af klubben.

Kontingentet er 120 kr. pr. år., som er indeholdt i dit FOA-kontingent.